Zoals overal gelden ook hier regels - hieraan moet je je houden ...

          INTERN REGLEMENT “X FREEDOM:

-         De club is privaat en een gesloten kring.
          Men wordt lid na goedkeuring door een verantwoordelijke aanwezige ter plaatse.

-         Inschrijving is verplicht.

-         De minimumleeftijd voor lidmaatschap bedraagt achttien jaar. Legitimatie is verplicht
          met identiteitskaart, rijbewijs of paspoort.

-         Gratis inkom is onder bepaalde omstandigheden toegestaan door de verantwoordelijke aanwezige ter plaatse.

-         De parking is privaat en staat ter beschikking voor de leden van de club X-FREEDOM tijdens
          het clubbezoek, dit met inachtneming van de openbare orde en reglementen.

-         X-FREEDOM staat voor vrijheid in denken en doen, maar vooral voor het respecteren van
          ieders opinie.(niets moet).

-         Lingerie is verplicht.

-         Vanaf de trap en op de verdieping is drank niet toegelaten.

-         Bij wangedrag kan een lid ontslaan worden uit de vereniging. Op eender welk moment,
          en zonder gegronde reden kan een lid de toegang worden geweigerd.

-         Bij verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen (geld, juwelen, kledij, enz…) is de bvba
          van de club X-FREEDOM niet verantwoordelijk. (gebruik de vestiairekasten a.u.b.)

-         Elk gebruik van drugs is verboden, alsook in het bezit zijn of proberen verkopen ervan.
          Bij misbruik hiervan zal het lid onmiddellijk worden geschrapt uit X-FREEDOM en worden
          overgedragen aan de officiële instanties.